کمیته اجرایی

مهندس ابوالفضل کدخدا زاده به عنوان به عنوان عضو کمیته اجرائی کنفرانس منصوب و معرفی شد.

به گزارش دبیرخانه یازدهمین کنفرانس ملی و چهارمین کنفرانس بین المللی سازه و فولاد، مهندس ابوالفضل کدخدازاده به عنوان عضو کمیته اجرائی کنفرانس منصوب و معرفی شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.