کمیته علمی

دکتر علی اکبر آقا کوچک عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس به عنوان عضو کمیته کمیته علمی کنفرانس سال 1401 منصوب و معرفی شد.

به گزارش دبیرخانه یازدهمین کنفرانس ملی و چهارمین کنفرانس بین المللی سازه و فولاد، دکتر علی اکبر آقا کوچک عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس به عنوان عضو کمیته علمی کنفرانس سال 1401 منصوب و معرفی شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.