دانشجویی
تمام شد
9,400,000 ریال
ثبت نام تا تاریخ 30 مهر 1402
هیئت علمی
تمام شد
11,500,000 ریال
ثبت نام تا تاریخ 30 مهر 1402
آزاد
تمام شد
23,200,000 ریال
ثبت نام تا تاریخ 30 مهر 1402
دانشجویی
تخفیف ویژه
12,000,000 ریال
ثبت نام از 1 آبان تا 25 آبان 1402
هیئت علمی
تخفیف ویژه
13,000,000 ریال
ثبت نام از 1 آبان تا 25 آبان 1402
آزاد
تخفیف ویژه
28,900,000 ریال
ثبت نام از 1 آبان تا 25 آبان 1402
دانشجویی
14,000,000 ریال
بعد از تاریخ 25 آبان 1402
هیئت علمی
15,000,000 ریال
بعد از تاریخ 25 آبان 1402
آزاد
34,900,000 ریال
بعد از تاریخ 25 آبان 1402

توضیحات

  • ثبت نام کننده همزمان با ارسال مقاله هزینه داوری را به ازای هر مقاله ۳ میلیون ریال پرداخت می نماید.
  • ثبت داوری و گواهینامه پذیرش و ارائه مقاله و دریافت کتاب الکترونیکی مقالات کنفرانس جزئی از خدمات ثبت نام در کنفرانس میباشد.
  • ثبت نام در کارگاه ها پس از تاریخ ۲۵ آبان ماه ۱۴۰۲ با ۵۰ درصد افزایش صورت خواهد گرفت. اعضای انجمن سازه های فولادی ایران برای ثبت نام در کنفرانس شامل ۳۰ درصد تخفیف و برای ثبت نام در کارگاهها شامل ۵۰ درصد تخفیف میشوند.
  • خدمات ارائه شده به ثبت نام کنندگان در کنفرانس شامل پذیرایی ناهار در دو روز برگزاری کنفرانس، پذیرایی میان وعده دریافت پکیج ویژه افتتاحیه و پکیج رسمی اختتامیه کنفرانس، گواهینامه رسمی حضور در کنفرانس از سوی انجمن سازه های فولادی ایران مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری) گواهینامه همکار خارجی کنفرانس دریافت کتاب الکترونیکی ،مقالات ،ثبت داوری و گواهینامه پذیرش و ارائه مقاله یک مقاله و سایر بخشهای کنفرانس و امکان ثبت نام رایگان در یک کارگاه تخصصی استفاده خواهد کرد.
  • پس از اعلام نتایج داوری مقاله شفاهی یا پوستری ثبت نام نویسنده مقاله به منظور ارائه مقاله در کنفرانس ضروری است.
  • به شرکت کنندگان در کارگاههای تخصصی گواهینامه رسمی انجمن سازه های فولادی ایران مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و گواهینامه همکار خارجی کنفرانس اعطا میگردد.