دکتر سید علی رضوی طباطبائی به عنوان رئیس کمیته انتخاب و معرفی کتاب برتر فولادی سال کشور منصوب و معرفی شد

به گزارش دبیرخانه دوازدهمین کنفرانس ملی سازه و فولاد، دکتر سید علی رضوی طباطبائی به عنوان رئیس کمیته...

ادامه مطلب