کمیته علمی

دکتر بهرخ حسینی هاشمی عضو هیات علمی پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی به عنوان عضو کمیته علمی کنفرانس سال 1401 کشور منصوب و معرفی شد.

به گزارش دبیرخانه یازدهمین کنفرانس ملی و چهارمین کنفرانس بین المللی سازه و فولاد، دکتر بهرخ حسینی هاشمی عضو هیات علمی پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی به عنوان عضو کمیته علمی کنفرانس سال 1401 کشور منصوب و معرفی شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.