سخنرانان کنفرانس

برگزارکنندگان یازدهمین کنفرانس

کمیته‌های یازدهمین کنفرانس

کمیته علمی کنفرانس

کمیته انتخاب طرح برتر فولادی

کمیته انتخاب چهره برجسته سال

کمیته انتخاب پایان‌نامه برتر

کمیته انتخاب پژوهشگر برتر

کمیته اجرایی کنفرانس

حامیان یازدهمین کنفرانس

حامیان استراتژیک

حامیان فولادی

حامیان ویژه

حامیان طلایی

حامیان نقره‌ای

حامیان برنزی

حامیان رسانه‌ای