رئیس:

دکتر نادر فنائی

 

اعضا:

  • دکتر مجتبی ازهری
  • دکتر اباذر اصغری
  • دکتر محمدسهیل قبادی
  • دکتر فرزاد بحری