جدول کارگاه های تخصصی همزمان با یازدهمین کنفرانس ملی و چهارمین کنفرانس بین المللی سازه و فولاد

 

 

کارگاه های 22 آذرماه 1401

ساعت 9 تا 11

 

 

کارگاه های 22 آذرماه 1401

ساعت 11 تا 13

 

 

کارگاه های 22 آذرماه 1401

ساعت 14 تا 16

 

 

کارگاه های 22 آذرماه 1401

ساعت 16 تا 18

 

 

کارگاه های 23 آذرماه 1401

ساعت 11 تا 13

 

 

کارگاه های 23 آذرماه 1401

ساعت 14 تا 16