به استحضار می­رساند، انجمن سازه ­های فولادی ایران در راستای رسالت علمی و تخصصی خود و برای ارتقاء سطح کیفی و کمی طرح و اجرای سازه­ های فولادی، اقدام به برگزاری پانل ویژه و تخصصی در ارتباط با مبحث دهم مقررات ملی ساختمان با حضور کارشناسان برجسته، اساتید بنام و خبرگان این موضوع برای بحث و تبادل نظر در خصوص ابهام­ های احتمالی و موارد مرتبط نموده است.

بعضی از اساتید حاضر در این پانل عبارتند از: دکتر سیدرسول میرقادری، دکتر علی اکبر آقاکوچک، دکتر علی مزروعی، دکتر اباذر اصغری، و…

از این رو علاقمندان می توانند جهت مشارکت در این پنل تخصصی با ارسال مقاله و یا پرسش های مربوط به پانل مبحث دهم مقررات ملی ساختمان از طریق آدرس ایمیل info@isssconf.ir اقدام نمائید. 
یادآور می شود در عنوان ایمیل عبارت “پانل مبحث دهم مقررات ملی ساختمان” ذکر شود.