• استفاده از روشهاي هوش مصنوعي و يادگيري ماشين در طراحي
 • سازه هاي مرکب فولادي – بتني
 • طراحي لرزه اي
 •  بهينه سازي
 • بهسازي لرزه اي و ترميم سازه
 •  صفحات و پوسته ها
 • مباحث پايداري سازه ها در مقياس مقطع، عضو و سازه
 • سازه هاي نوين
 • خستگي و مکانيک شکست
 •  اتصالات پيچي و جوشی
 •  سازه هاي بلند مرتبه فولادي
 •  سازه هاي خاص
 •  روشهاي نوين طراحي و ساخت و اجراي سازه هاي فولادي
 •  طرح و توسعه پايدار و شريانهاي حياتي
 •  سازه هاي سردشکل داده شده
 •  فولادهاي پرمقاومت و فولادهاي خاص آلياژي
 •  تکنولوژي چاپ سه بعدي
 •  طرح و اجراي دکل، برج، و سازه هاي دريايي و فراساحلي
 •  ادوات جاذب انرژي (ميراگرها و …..)
 •  مقاومت در برابر آتش و خوردگي
 •  روشهاي ساخت، حمل، نصب سازه هاي فولادي
 •  روشهاي بازرسي و نگهداري سازه هاي فولادي
 •  طراحي و ساخت و اجراي پلهاي فولادي
 • سازه هاي فولادي در صنعت نفت، گاز و پتروشيمي
 • آئين نامه ها و استانداردهاي طراحي، ساخت و اجرا و نصب سازه هاي فولادي