کمیته اجرایی

دکتر مهدی قاسمیه به عنوان رئیس کنفرانس منصوب و معرفی شد.

به گزارش دبیرخانه یازدهمین کنفرانس ملی و چهارمین کنفرانس بین المللی سازه و فولاد، دکتر مهدی قاسمیه به عنوان رئیس کنفرانس منصوب و معرفی شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.