برنامه های یازدهمین کنفرانس ملی و چهارمین کنفرانس بین المللی سازه و فولاد و دومین کنفرانس ملی قاب های سبک فولادی:

  • ارائه مقالات تخصصی
  • نشست های ویژه بخش صنعت سازه های فولادی 
  • سخنرانی های کلیدی داخلی و خارجی
  • کارگاه های تخصصی
  • یازدهمین نمایشگاه ملی سازه و فولاد 
  • انتخاب و معرفی طرح های برتر فولادی سال کشور
  • انتخاب و معرفی چهره برجسته فولادی سال کشور
  • انتخاب و معرفی پایان نامه برتر کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی فولادی کشور
  • انتخاب و معرفی پژوهشگر برتر فولادی سال کشور
  • برگزاری پانل ویژه مبحث دهم مقررات ملی ساختمان