اعضا کمیته

کمیته انتخاب و معرفی چهره برجسته فولادی سال کشور

همواره ارج نهادن به تلاش و فعالیت بی وقفه خدمت گذاران برجسته و صاحبان دانش و تجربه ارزشمند است.

انجمن سازه های فولادی ایران با توجه به یکی از مهم ترین اهداف خود که تجلیل از افراد برجسته ی دانش و صنعت فولاد و سازه های فولادی کشور می باشد.انتخاب چهره ی برجسته ی فولادی سال ۱۴۰۲ کشور را به عنوان یکی از برنامه های دوازدهمین کنفرانس ملی سازه و فولاد و اولین کنفرانس نوردکاران فولادی ایران  اجرا می کند.

نحوه ی این انتخاب بر پایه ی نظر سنجی رسمی از تشکل های فعال در این عرصه دانشگاه ها و مراکز پژوهشی و نظرسنجی عمومی از افراد مرتبط با صنعت و دانش فولاد و سازه های فولادی از طریق پایگاه اطلاع رسانی رسمی کنفرانس و بررسی و جمع بندی در کمیته ی انتخاب چهره برجسته ی فولادی سال ۱۴۰۲ کشور می باشد.

از این رو انجمن سازه های فولادی ایران، امیدوار است با مشارکت فعال دست اندرکاران این دانش و صنعت ارزشمند در انتخاب چهره برجسته فولادی سال کشور ، مسیری آسان تر را پیش روی خود داشته است.

 

 

کمیته انتخاب و معرفی چهره برجسته فولادی سال ۱۴۰۲ کشور

رئیس کمیته: مهندس سید شمس الدین صدر

اعضاء کمیته:

دکتر علی مزروعی

دکتر سیامک ایپکچی

دکتر احمد کرمی راد

دکتر نصراله دیانت

مهندس احمد نظری

مهندس حامد ضیائی

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

  

گالری ویدئو انتخاب و معرفی چهره برجسته فولادی سال کشور

چهره برجسته فولادی سال ۱۳۹۷ کشور

جناب آقای پروفسور مجتبی ازهری

 

اعضای کمیته ی انتخاب چهره ی برجسته ی فولادی سال ۱۳۹۷ کشور:
ریاست کمیته: دکتر علی اکبر آقاکوچک (عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس)
دکتر محمد شکرچی زاده (معاون وزیر راه و شهرسازی و رئیس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی)
دکتر مجید صادق آذر ( عضو هیات علمی دانشگاه تهران)
مهندس سید شمس الدین صدر (نماینده شرکت تعاونی توسعه سازه فولاد ایرانیان)
مهندس جعفر کرمی (مدیر عامل شرکت کرمیت پارس)
دکتر نادر فنائی (عضو هیأت علمی دانشکده فنی دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی)
دکتر علی مزروعی (عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز)
دکتر شمس الدین میردامادی ( عضو هیأت علمی دانشکده فنی دانشگاه علم و صنعت)
دکتر فرشید مالک ( عضو هیأت مدیره انجمن سازه های فولادی ایران)
دکتر سید رسول میرقادری (عضو هیات علمی دانشکده فنی دانشگاه تهران)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

  

چهره برجسته فولادی سال ۱۳۹6 کشور

جناب آقای مهندس اکبر علیزاده راد

 

اعضای کمیته ی انتخاب چهره ی برجسته ی فولادی سال ۱۳۹۶ کشور:
ریاست کمیته: دکتر نصراله دیانت (رئیس هیات مدیره انجمن علمی سازه های فضاکار ایران)
دکتر علی اکبر آقاکوچک (عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس)
دکتر محمود صادقی (دبیر کمیسیون انجمن‌های علمی ایران)
دکتر محمد شکرچی زاده (معاون وزیر راه و شهرسازی و رئیس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی)
دکتر مجید صادق آذر ( عضو هیات علمی دانشگاه تهران)
مهندس شمس الدین صدر (نماینده تعاونی توسعه سازه فولاد ایرانیان)
مهندس جعفر کرمی (مدیر عامل شرکت کرمیت پارس)
دکتر علی مزروعی ( رئیس هیأت مدیره انجمن سازه های فولادی ایران)
دکتر شمس الدین میردامادی ( عضو هیأت مدیره انجمن سازه های فولادی ایران)
دکتر فرشید مالک ( عضو هیأت مدیره انجمن سازه های فولادی ایران)
دکتر سید رسول میرقادری (عضو هیات علمی دانشکده فنی دانشگاه تهران)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

  

چهره برجسته فولادی سال ۱۳۹5 کشور

جناب آقای مهندس رحیم اکبری تیرآبادی

 

اعضای کمیته ی انتخاب چهره ی برجسته ی فولادی سال ۱۳۹۵ کشور:
ریاست کمیته: دکتر نصراله دیانت (رئیس هیات مدیره انجمن علمی سازه های فضاکار ایران)
دکتر علی اکبر آقاکوچک (عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس)
دکتر محمود صادقی (دبیر کمیسیون انجمن‌های علمی ایران)
مهندس امین بیدی (نماینده انجمن صنفی تولیدکنندگان سازه های فولادی استان تهران)
دکتر محمد شکرچی زاده (معاون وزیر راه و شهرسازی و رئیس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی)
دکتر مجید صادق آذر ( عضو هیات علمی دانشگاه تهران)
مهندس جعفر کرمی (مدیر عامل شرکت کرمیت پارس)
دکتر علی مزروعی ( رئیس هیأت مدیره انجمن سازه های فولادی ایران)
دکتر شمس الدین میردامادی ( عضو هیأت مدیره انجمن سازه های فولادی ایران)
دکتر فرشید مالک ( عضو هیأت مدیره انجمن سازه های فولادی ایران)
دکتر سید رسول میرقادری (عضو هیات علمی دانشکده فنی دانشگاه تهران)
مهندس داوود ولی (نماینده انجمن صنفی تولیدکنندگان سازه های فولادی استان تهران)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

  

چهره برجسته فولادی سال ۱۳۹4 کشور

جناب آقای مهندس شاپور طاحونی

 

اعضای کمیته ی انتخاب چهره ی برجسته ی فولادی سال ۱۳۹۴ کشور:
ریاست کمیته: دکتر نصراله دیانت (رئیس هیات مدیره انجمن علمی سازه های فضاکار ایران)
دکتر علی اکبر آقاکوچک (عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس)
دکتر مرتضی براری (دبیر کمیسیون انجمن‌های علمی ایران)
دکتر محمد شکرچی زاده (معاون وزیر راه و شهرسازی و رئیس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی)
مهندس جعفر کرمی (مدیر عامل شرکت کرمیت پارس)
دکتر علی مزروعی ( رئیس هیأت مدیره انجمن سازه های فولادی ایران)
دکتر شمس الدین میردامادی ( عضو هیأت مدیره انجمن سازه های فولادی ایران)
دکتر فرشید مالک ( عضو هیأت مدیره انجمن سازه های فولادی ایران)
مهندس داوود ولی (نماینده انجمن صنفی تولیدکنندگان سازه های فولادی استان تهران)
دکتر سید رسول میرقادری (عضو هیات علمی دانشکده فنی دانشگاه تهران)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

  

(در حوزه صنعت)

چهره برجسته فولادی سال ۱۳۹3 کشور

جناب آقای مهندس میرشجاع صفائی تولمی

 

اعضای کمیته ی انتخاب چهره ی برجسته ی فولادی سال ۱۳۹۳کشور:
ریاست کمیته: دکتر نصراله دیانت (رئیس هیات مدیره انجمن علمی سازه های فضاکار ایران)
دکتر علی اکبر آقاکوچک (عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس)
دکتر مرتضی براری (دبیر کمیسیون انجمن‌های علمی ایران)
دکتر محمد شکرچی زاده (معاون وزیر راه و شهرسازی و رئیس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی)
دکتر علی مزروعی ( رئیس هیأت مدیره انجمن سازه های فولادی ایران)
دکتر شمس الدین میردامادی ( عضو هیأت مدیره انجمن سازه های فولادی ایران)
دکتر فرشید مالک ( عضو هیأت مدیره انجمن سازه های فولادی ایران)
مهندس داوود ولی (نماینده انجمن صنفی تولیدکنندگان سازه های فولادی استان تهران)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

  

چهره برجسته فولادی سال ۱۳۹2 کشور

جناب آقای دکتر مجید صادق آذر

 

اعضای کمیته ی انتخاب چهره ی برجسته ی فولادی سال ۱۳۹۲ کشور:
ریاست کمیته: دکتر نصراله دیانت (رئیس هیات مدیره انجمن علمی سازه های فضاکار ایران)
دکتر علی اکبر آقاکوچک (عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس)
دکتر مرتضی براری (دبیر کمیسیون انجمن‌های علمی ایران)
مهندس سید شمس الدین صدر (انجمن تولیدکنندگان سازه های فولادی استان تهران)
دکتر محمد شکرچی زاده (معاون وزیر راه و شهرسازی و رئیس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی)
دکتر علی مزروعی ( رئیس هیأت مدیره انجمن سازه های فولادی ایران)
دکتر شمس الدین میردامادی ( عضو هیأت مدیره انجمن سازه های فولادی ایران)
دکتر ابوالحسن وفایی (عضو هیأت علمی دانشگاه صنعتی شریف)
مهندس سید مهدی هاشمی (ریاست سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

  

چهره برجسته فولادی سال ۱۳۹1 کشور

جناب آقای پروفسور آرک مگردیچیان

 

اعضای کمیته ی انتخاب چهره ی برجسته ی فولادی سال ۱۳۹۱ کشور:
ریاست کمیته: دکتر فرهاد دانشجو (عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس و ریاست دانشگاه آزاد اسلامی)
دکتر علی اکبر آقاکوچک (عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس)
دکتر مرتضی براری (دبیر کمیسیون انجمن‌های علمی ایران)
مهندس محمد رجایی (ریاست هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران)
دکتر محمود فاطمی عقدا (معاون وزیر راه و شهرسازی و رئیس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی)
دکتر شاهرخ مالک ( عضو هیات علمی دانشکده فنی دانشگاه تهران)
دکتر علی مزروعی ( عضو هیأت مدیره انجمن سازه های فولادی ایران)
دکتر ابوالحسن وفایی (عضو هیأت علمی دانشگاه صنعتی شریف)
مهندس سید مهدی هاشمی (ریاست سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور)