کنفرانس سازه و فولاد- هیأت رئیسه
اعضای هیأت رئیسه

حذف تصاویر و رنگ‌ها

               

                                                                                              دکتر سید رسول میرقادریدکتر علیرضا رضائیان                        
دکتر بهروز عسگریان    

هیات رئیسه دهمین کنفرانس ملی سازه و فولاد
  ریاست کنفرانس:
دکتر سید رسول میرقادری دانشگاه تهران
دبیر علمی کنفرانس:
دکتر بهروز عسگریان دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی
دبیر اجرایی کنفرانس:
دکتر علیرضا رضائیان دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج       

                           

                   

              

                        
 

نشانی مطلب در وبگاه کنفرانس سازه و فولاد:
http://isssconf.ir/find.php?item=1.57.15.fa
برگشت به اصل مطلب