کنفرانس سازه و فولاد- اخبار کنفرانس
کلیپ

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۱/۲۰ | 

چهره برجسته فولادی سال ۱۳۹۲ - حوزه دانشگاهی
پنجمین دوره مسابقات ملی پل فولادی
دومین جایزه آرک مگردیچیان
معرفی چهره برجسته فولادی سال ۱۳۹۳ کشور- در حوزه صنعت
ششمین دوره مسابقات ملی پل فولادی
چهره برجسته فولادی سال ۱۳۹۶ کشور
پیام پروفسور هوشیار نوشین- برنده جایزه آرک مگردیچیان
چهره برجسته فولادی سال ۱۳۹۵ کشور
ششمین دوره مسابقات ملی پل فولادی
چهره برجسته فولادی سال ۱۳۹۴ (حوزه دانشگاهی)
چهره برجسته فولادی سال ۱۳۹۷ کشور (حوزه دانشگاهی)
تجلیل از چهره برجسته فولادی سال ۱۳۹۷ کشور - پروفسور مجتبی ازهری
دعای طنز پروفسور مجتبی ازهری در پانل تخصصی مبحث دهم مقررات ملی ساختمان
خبر برگزاری نهمین کنفرانس ملی و سومین کنفرانس بین المللی سازه و فولاد 
کلیپ هفتمین دوره مسابقات ملی پل فولادی
ارائه پرفسور مجتبی ازهری در پانل تخصصی مبحث دهم مقررات ملی ساختمان

نشانی مطلب در وبگاه کنفرانس سازه و فولاد:
http://isssconf.ir/find.php?item=1.55.362.fa
برگشت به اصل مطلب