کنفرانس سازه و فولاد- برنامه‌ها
برنامه های کنفرانس

حذف تصاویر و رنگ‌ها

 این کنفرانس در بخش‌های مختلف ذیل می باشد:

ارائه مقالات تخصصی
سخنرانی های کلیدی داخلی و خارجی
کارگاه های تخصصی
نمایشگاه ملی سازه و فولاد 
انتخاب و معرفی طرح های برتر فولادی سال کشور
انتخاب و معرفی چهره برجسته فولادی سال کشور
انتخاب و معرفی پایان نامه برتر فولادی کشور
برگزاری پانل ویژه مبحث دهم مقررات ملی ساختمان


 

نشانی مطلب در وبگاه کنفرانس سازه و فولاد:
http://isssconf.ir/find.php?item=1.52.21.fa
برگشت به اصل مطلب