کنفرانس سازه و فولاد- جایزه آرک مگردیچیان
جایزه آرک مگردیچیان

حذف تصاویر و رنگ‌ها

جایزه آرک مگردیچیان برای اولین بار در کنفرانس بین المللی سازه و فولاد مصوب شد و کمیته تشکیل شده به شرح ذیل تعیین گردید:

اعضاء کمیته :

                                               AWT IMAGE                                                 AWT IMAGE

                                 رئیس:پروفسور ابوالحسن آستانه                             دبیر: دکتر علیرضا رضائیان                                     

      AWT IMAGE                                                 AWT IMAGE

پروفسور فدریکو مازولانی                                      دکتر علی مزروعی 

                  

همچنین مقرر شد آیین نامه ای در این خصوص تا قبل از سومین کنفرانس بین المللی تنظیم گردد که به زودی اعلام می گردد.

دومین جایزه آرک مگردیچیان در هفتمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی سازه و فولاد به جناب آقای پروفسور لوییس کلادو از کشور پرتغال اعطا شد.

نشانی مطلب در وبگاه کنفرانس سازه و فولاد:
http://isssconf.ir/find.php?item=1.149.191.fa
برگشت به اصل مطلب