کنفرانس سازه و فولاد- جایزه آرک مگردیچیان
جایزه آرک مگردیچیان

حذف تصاویر و رنگ‌ها

جایزه آرک مگردیچیان برای اولین بار در کنفرانس بین المللی سازه و فولاد مصوب شد و کمیته تشکیل شده به شرح ذیل تعیین گردید:

اعضاء کمیته :
 

AWT IMAGE AWT IMAGE AWT IMAGE AWT IMAGE
 رئیس:پروفسور ابوالحسن آستانه   دبیر: دکتر علیرضا رضائیان  پروفسور فدریکو مازولانی   دکتر علی مزروعی

                                                                                                

                  

همچنین مقرر شد آیین نامه ای در این خصوص تا قبل از سومین کنفرانس بین المللی تنظیم گردد که به زودی اعلام می گردد.

دومین جایزه آرک مگردیچیان در هفتمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی سازه و فولاد به جناب آقای پروفسور لوییس کلادو از کشور پرتغال اعطا شد.

نشانی مطلب در وبگاه کنفرانس سازه و فولاد:
http://isssconf.ir/find.php?item=1.149.191.fa
برگشت به اصل مطلب