کنفرانس سازه و فولاد- اطلاعات برگزاری مسابقات
نتایج ششمین دوره مسابقات ملی پل فولادی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۱۰/۲ | 
دریافت آیین نامه 
زمان ودقیق مسابقه مکان   
 به زودی


نتایج دوره قبل مسابقات (ششمین دوره):

تیم اول مشترک: دانشگاه سمنان و قم
تیم دوم: دانشگاه شهید بهشتی 
نشانی مطلب در وبگاه کنفرانس سازه و فولاد:
http://isssconf.ir/find.php?item=1.133.309.fa
برگشت به اصل مطلب